มณีในกล่องแก้ว

มณีในกล่องแก้ว เพลงที่มีความไพเราะและเข้าหูเป็นอย่างมาก

มณีในกล่องแก้ว ด้วยความไพเราะของเพลงนั้นทำให้เพลงนี้นั้นเริ่มมีเชื่อเสียงโด่งดังและมีผู้รับฟังมากกว่า 10 ล้านคนเลยทีเดียว นี้คือสัญญาณที่ว่าเพลงนี้จะดังขึ้นได้อีกเรื่อยๆ เพราะผู้ขับร้องนั้นมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และมีการแต่งเพลงนี้มาได้อย่างสวยงามไพเราะอย่างหาที่เปรียบได้ยากมาก บอกได้เลยว่าเมื่อท่านได้ฟังครั้งแรกแล้วจะต้องมีครั้งถัดไปเพิ่มขึ้นอย่างแนะนอนเลยทีเดียว   เพลง มณีในกล่องแก้ว […]