เพลงลมเปลี่ยนทิศ เป็นผลงานเพลงที่โด่งและได้รับความนิยมอย่างมาก เนื้อหาเพลงลมเปลี่ยนทิศ ถ่ายทอดถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตทุกชีวิต และความรู้สึกทุกความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยได้นักร้องที่ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสียงร้อง คือ BIG ASS เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับชมกันตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2013 แต่ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

เรื่องราวของเพลงลมเปลี่ยนทิศ 

เพลงลมเปลี่ยนทิศ

บทเพลงลมเปลี่ยนทิศ เป็นเนื้อหาเรื่องราวที่อธิบาย การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน ของความรักบนโลกใบนี้ มีทั้งความทุกข์และความสุข โดยเนื้อหาเพลงลมเปลี่ยนทิศได้บรรยายความเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกับลม มีการเปลี่ยนทิศทางการพัดของลมตลอดเวลา ถึงแม้เราห้ามไม่ให้ลมไม่เปลี่ยนทิศทางก็ไม่สามารถทำได้ เหมือนความรักของคน 2 คนที่เปลี่ยนแปลงไป ตามกาลเวลา ถึงจะพยายามทำทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ไม่สามารถทำได้ โดยเพลงได้มีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านพระเอก MV ไว้อย่างดี 

เพลงลมเปลี่ยนทิศ

กระแสการตอบรับของเพลงลมเปลี่ยนทิศ 

เพลงลมเปลี่ยนทิศ

เพลงลมเปลี่ยนทิศ มีกระแสการตอบรับจากผู้ชมเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นกระแสเกิดการ Cover เพลงลมเปลี่ยนทิศ ลงสื่อโซเชียลเป็นจำนวนมาก ทั้งแอพพลิเคชั่น Facebook ช่อง Youtube ของตนเอง ทั้งนี้ ยังมีการนำบทเพลงไปแสดง Cover MV เพลงอีกด้วย ทำให้เพลงโด่งดังมากยิ่งขึ้น ในโลกออนไลน์ อีกทั้งเนื้อหาเพลงยังตรงกับชีวิตจริงของใครหลาย ๆ คนที่เคยผ่านเรื่องราวความรักในอดีตมา ทำให้เพลงได้รับความนิยมและกระแสการตอบรับที่ดีมาก ๆ รวมทั้งการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของพระเอกใน MV เพลง ที่สื่อสารผ่านแววตา อารมณ์สีหน้าได้ยอดเยี่ยม ทำให้ผู้ชมเกิดความค้อยตามกันเป็นอย่างมาก จุดเด่นของเนื้อหาเพลงยังสื่อถึงความรักที่เคยผ่านมาเป็นความทรงจำที่ดี ถึงแม้มันจะจบลงด้วยการเปลี่ยนแปลง แต่ทุกอย่างย่อมผ่านไปด้วยดี มันเป็นธรรมชาติของการใช้ชีวิตของมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นสิ่งทีทำได้คือปล่อยวางและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น